Blud je mylné, chorobné přesvědčení, které nelze žádnými argumenty vyvrátit a nemá žádný smysl to zkoušet. Podle obsahu se bludy dělí takto:

 • paranoidní – člověk vše vztahuje k sobě (všichni se na dotyčného dívají, pomlouvají ho, chtějí mu škodit, ovládat ho atp.); vyvíjí se naprostá nedůvěra k lidem
 • perzekuční – přesvědčení, že člověka někdo pronásleduje, sleduje nebo hlídá s cílem mu škodit
 • kverulační – dotyčný vidí kolem sebe spoustu nedostatků; projevují se věčným stěžováním a udáváním
 • emulační – týká se žárlivosti; přesvědčení, že partner někoho má
 • emulatorní – že je dotyčný milován nějakou významnou osobnou, často spojeno s pokusy o kontakt (souvisí s erotomanií)
 • expanzivní bludy – typické přeceňováním se, vyvyšováním
 • extrapotenční – přesvědčení o svých mimořádných schopnostech
 • megalomanické – člověk se pokládá za někoho důležitého (např. prezident nebo papež)
 • originární – přesvědčení, že má člověk vznešený, šlechtický apod. původ
 • inventorní – že vynalezl něco výjimečného, zásadního pro lidstvo
 • reformátorské – že je schopen napravit společnost
 • religiózní – související s náboženstvím
 • kosmické
 • depresivní nebo mikromanické – přesvědčení o nicotnosti, že nic nemá smysl, že dotyčný nemá žádné možnosti, jak normálně žít
 • mikromanické – člověk je bezvýznamný, nedokáže ani ovlivňovat svůj život, nihilistické – je natolik bezvýznamný, až popře svou existenci
 • autoakuzační – obviňuje se z něčeho, co neudělal
 • hypochondrické – přesvědčení o tom, že je člověk nemocný
 • ruinační – že nemá prostředky na svou existenci
 • bludy enormity – že svou činností zahubí svět
 • bludy eternity – bude žít věčně a v utrpení

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

online kurzy základů psychologie