Můžeme schizofrenii předcházet? Kupodivu se zdá, že do určité míry ano.

Schizofrenie vzniká jako kombinace určité dispozice (vlohy) a spouštěče, který tuto vlohu aktivuje. Kdyby nebylo dispozice, spouštěč by neměl co pustit; kdyby nebylo spouštěče, dispozice by zůstala spící.

Představte si dispozici k psychotickému onemocnění jako podzemní vosí hnízdo. Můžete kolem něj roky chodit a nic se vám nestane. Spouštěč si představte jako motyčku, kterou to hnízdo začnete jednoho dne rozhrabávat – a budou se dít věci.

Své dispozice moc neovlivníme – jsou to vlastnosti nervové soustavy, které jsme zdědili, je to nastavení naší osobnosti, které se vyvinulo vlivem životních okolností (zejména v raném dětství).

Ale spouštěč, to je něco jiného. Spouštěčem bývá nejčastěji nezvládaný stres – buď dlouhodobý, nebo i silně působící krátkodobý. Stresující okolnosti, se kterými si neumíme poradit, zvyšují úzkost, vyčerpávají organismus a oslabují naši odolnost – tělesnou i duševní. A právě spouštěč je klíč. Pokud omezíme dopady stresu na svou psychiku, udržíme pod pokličkou slabá místa – a každý nějaké máme (kromě sklonů ke schizofrenii to mohou být tendence k depresi, úzkostným poruchám, psychosomatickým projevům a dalším ne úplně příjemným věcem).

Důkazem pro působení stresu coby spouštěče je například vyšší výskyt schizofrenie mezi lidmi, kteří odešli do ciziny – jiné jazykové prostředí a další zátěž byly už pro jejich zranitelnou psychiku moc. Někomu zase stačí dát si třeba jediného „jointa“ marihuany – zatímco 99% lidí to bez potíží snese, disponovaný jedinec nemusí. Schizofrenie také nejčastěji propuká u mladých dospívajících lidí – dospívání je opět obrovská zátěž, obnášející tělesné změny, velké školní nároky a citové kotrmelce v prvních vztazích.

Takže prevence před schizofrenií (a jinými psychickými poruchami) tkví v tom, že lidé s dědičnou zátěží a lidé citliví a labilní budou brát zvýšenou zranitelnost své psychiky v potaz. V praxi jde hlavně o dvě oblasti. Jestli mezi disponované lidi patříte, rozhodně byste se měli naučit zvládat stresové situace (ne se jim vyhýbat; zvládání stresu učí například kurzy Žlutá sova). To není automatická dovednost, nemáme to všichni v sobě a pokud nám rodiče nepředali potřebné strategie, musíme se je naučit. Druhé klíčové opatření tkví v tom, že ohrožení lidé monitorují svou psychiku a neberou si toho na sebe příliš. Prostě pokud se „cíťa“ rozvádí, neměl by současně měnit práci.

Bez spouštěče není schizofrenie. Některé spouštěče neovlivníme, ale mnohé pod kontrolou máme a na ně se můžeme zaměřit.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

test duševních poruch