Schizotypní porucha
Schizotypní porucha se spíše blíží poruše osobnosti – jde o excentrické způsoby myšlení a chování. Takový člověk se jeví ostatním jako podivín, je podezíravý, společensky inhibovaný (společnost příliš rád nevyhledává), může být povznesený a emočně chladný. Jeho myšlení je zvláštním způsobem komplikované, rigidní; občas mívá pocit, že on sám je někým jiným, že věci kolem něj nejsou skutečné a mohou se u něj přechodně vyskytovat halucinace i bludy. Odhaduje se, že schizotypních jedinců jsou v populaci asi 3%.

Schizoafektivní porucha
Jde o kombinaci příznaků schizofrenie a současně deprese a/nebo mánie.

Trvalá porucha s bludy
Jediným nežádoucím projevem jsou u této poruchy bludy – mimo bludy je dotyčný zcela v pořádku. Porucha často začíná až kolem 30. roku věku a rozvíjí se pozvolna. Dotyčnému se např. stane nějaká nespravedlnost a on ji postupně v myšlenkách zpracovává, až si vytvoří systém různých přesvědčení, že mu někdo ublížil naschvál a proč to udělal atd. Vyskytují se obvykle žárlivecké, perzekuční, kverulantské, inventorní nebo hypochondrické bludy.

Akutní přechodná psychotická porucha
Vzniká náhle, často jako důsledek předchozího stresu. Příznaky jsou v podstatě shodné s paranoidní schizofrenií, střídají se a trvají jen přechodně – do 4 týdnů.

Indukovaná porucha s bludy (folie au deoux)
Zde jsou zapojení typicky dva lidé – dominantní a submisivní (závislý). Jeden, ten dominantní, trpí poruchou s bludy a druhého o nich přesvědčí. Když jsou od sebe odděleni, submisivní jedinec se spontánně uzdraví. Může jít např. o manžele nebo matku a dítě.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

inteligentní test osobnosti