1. Schizofrenie patří mezi
 
 neurózy
 
 psychózy
 
 demence
 
 
2. Nejčastějším typem schizofrenie je schizofrenie
 
 depresivní
 
 komplexní
 
 paranoidní
 
 
3. Schizofrenie se většinou objevuje
 
 v dětství
 
 během rané dospělosti
 
 ve stáří
 
 
4. Když slyšíte mluvit člověka, který prokazatelně není nikde poblíž, jde o
 
 bludnou představu
 
 iluzi
 
 halucinaci
 
 
5. Typickou osobnostní vlastností schizofrenika je
 
 nepřátelství
 
 vztahovačnost
 
 přecitlivělost
 
 
6. K léčbě schizofrenie se používají zejména
 
 neuroleptika
 
 anxiolitika
 
 nootropika