Halucinace patří mezi poruchy vnímání a jde o vjemy bez existujícího podkladu.

Pokud je s vámi někdo v místnosti a mluví na vás, slyšíte jeho řeč a jde o vjem.

Pokud jste v místnosti sám (sama) a vy slyšíte, že na vás kdosi mluví, jde o halucinaci.

A pokud jdete v noci parkem a máte strach, za každým přirozeným zvukem tušíte ohrožení a pak jde o iluze (zkreslené vjemy; od halucinací se liší tím, že nějaký jakž takž reálný podklad mají).

Podle smyslů se halucinace dělí takto:

sluchové halucinace (akustické) – nejčastější

 • jednoduché (akoazmata) – pískání, tóny nebo např. rány
 • složité – tzv. „hlasy“ – slova, věty; mohou přikazovat (imperativní halucinace), radit (teleologické halucinace) nebo jde o více hádajících se hlasů (antagonistické halucinace)

zrakové halucinace (optické, vizuální)

 • jednoduché (fotomy) – např. skvrny, záblesky, jiskry
 • složité – postavy, krajina, výjevy atd.; patří sem zoopsie (zvěř), mikrozoopsie (malá zvířata); makropsie (velké obj.); erytropsie (červ. barva, oheň), hydropsie (voda); autoskopické halucinace (člověk vidí sám sebe), Pickovy vize (bortící se stěny, lidé prostupující stěnami)

tělové halucinace

 • taktilní – cítí po těle dotyky, svědění
 • cenestetické – orgánové např. žaludek je z kamene, chybí, je jiný; patří sem i falešné těhotenství – pseudokiéza
 • pohybové (kinestetické) – člověk je v klidu, ale je přesvědčen, že se hýbe; případně, že má v těle někoho, kdo s ním hýbe – pak jde o halucinaci posedlosti
 • verbálně motorické neboli Séglasovy haluciace – člověk má pocit, že někdo mluví jeho ústy
 • graficko motorické – někdo cizí ovládá jeho ruku a píše

chuťové a čichové halucinace

 • často se vyskytují společně; např. pocit, že jídlo je otrávené, že něco páchne atp.

další:

 • intrapsychické neboli Baillargerovy halucinace – někdo nemocnému dává nebo naopak bere z mozku myšlenky
 • inadekvátní – vjemy jsou zpracovány jiným orgánem – člověk je třeba přesvědčen, že vidí ústy
 • negativní – nevidí, co ve skutečnosti je
 • hypnagonní – při usínání, člověk je nedovede odlišit od snů

A nakonec je třeba zmínit pseudohalucinace, což jsou takové halucinace, u nichž si člověk uvědomuje, že jsou to neskutečné vjemy.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

test duševních poruch