Zde naleznete přehled diagnóz podle jejich oficiálního seznamu – Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize neboli MKN 10. Pomohou vám zorientovat se v lékařských zprávách.

F20.0 Paranoidní schizofrenie
F20.1 Hebefrenní schizofrenie
F20.2 Katatonní schizofrenie
F20.3 Nediferencovaná schizofrenie
F20.4 Postschizofrenní deprese
F20.5 Reziduální schizofrenie
F20.6 Simplexní schizofrenie
F20.8 Jiná schizofrenie
F20.9 Schizofrenie, NS
F21 Schizotypální porucha
F22 Porucha s bludy
F22.8 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
F22.9 Persistující porucha s bludy
F23.0 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
F23.1 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
F23.2 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
F23.3 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
F23.8 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
F23.9 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
F24 Indukovaná porucha s bludy
F25.0 Schizoafektivní porucha, manický typ
F25.1 Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F25.2 Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F25.8 Jiné schizoafektivní poruchy
F25.9 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy
F29 Neurčené neorganické psychózy

test paměti a mentální výkonnosti online