Psychiatrická ambulace
Psychiatr je specializovaný lékař. Až na naprosté výjimky u nich neplatíte (kromě případné třicetikoruny), mají smlouvy s pojišťovnami. Kontakt najdete nejsnadněji na internetu – třeba zde (nemusíte vyplňovat nic, jen vybrat kraj a při kliknutí na nalezené jméno se objeví vše – adresa, telefon, specializace atd.) K psychiatrovi nepotřebujete doporučení od praktického lékaře. Většina psychiatrů jsou chápaví, inteligentní lidé, kteří mají snahu zjistit, jak na tom jste a co potřebujete.
Psychiatrické ambulance najdete i v nemocnicích a psychiatrických léčebnách.
Je dobré se předem telefonicky ohlásit, ale není to nutné. Jestli budete předem volat, zdůrazněte závažnost svého stavu a nenechte se odbýt a objednat na bůhvíkdy. Lékař je povinen se vám věnovat i bez objednání.

Psycholog nebo psychoterapeut
Pomůže vám při lehčích obtížích. Objednání je většinou nezbytné a informujte se vždy na zpoplatnění – mnoho online kurzy proti depresi a úzkostipsychologů nemá s pojišťovnami smlouvy a platíte u nich v hotovosti. V každém větším městě ale najdete i bezplatnou psychologickou pomoc – informace a kontakt vám poskytne pobočka vaší zdravotní pojišťovna, stačí tam zavolat a dozvíte se, s kterými psychoterapeuty ve vaší oblasti mají uzavřenou smlouvu a u kterých tedy nebudete nic platit.

Váš praktický lékař
Pomůže vám s lehčími stavy, jinak vás doporučí k psychiatrovi nebo psychoterapeutovi. Může pro vás zařídit např. neurologické nebo endokrinologické vyšetření, pokud by to pokládal za opodstatněné. Psychické poruchy bývají někdy „vedlejším produktem“ tělesných onemocnění.

Internetová bezplatná poradna – zde
Můžete se ptát a také si pročíst otázky jiných lidí včetně odpovědí odborníků. Pražská linka důvěry: e-mailové poradenství – linka.duvery@csspraha.cz, chatové poradenství – www.chat-pomoc.cz

Telefonická linka důvěry
Na lince důvěry si můžete o čemkoli, co vás tíží, popovídat. Některé jsou v provozu nonstop, některé mají specializaci… Všude se vám budou rádi věnovat. Nemusíte se představit ani říkat, odkud jste, naopak mluvit můžete o čemkoli, co se vám honí v hlavě. Nebojte se odsouzení ani kázání, čekejte pochopení a ochotu.

Seznam linek důvěry s podrobnými informacemi (kdy fungují, jakou mají specializaci atd.)

Telefonní kontakty:

Pražská linka důvěry, Tel.: 222 580 697 nonstop
Linka bezpečí, Tel.: 800 155 555 nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence, Tel.: 284 016 666 nonstop
Linka důvěry Dětského krizového centra, Tel.: 241 484 149 nonstop
SOS centrum Diakonie, Tel.: 222 514 040, 222 521 912, 728 047 416, 777 734 173, 9-20 hod.
DONA – linka pomoci obětem domácího násilí, Tel.: 251 511 313 nonstop

relaxace v mp3 ke stažení